دفاع مقدس

                               بسمه تعالی                      گزارش  برنامه ها وفعالیت های پرورشی                            دبیرستان دوره دوم پسرانه خوارزمی منطقه 8 تهران سال تحصیلی 1402-1401                                                                                                                                                                                                    عنوان برنامه وفعالیت :هفته دفاع مقدس   برنامه های اجرا شده1-تزئین دبیرستان با بنر وتصاویر دفاع مقدس2 -تشکیل نمایشگاه کتاب 3-برگزاری مسابقه کتبی 4-تجلیل از رزمندگان 5-سخنرانی توسط رزمندگان دوران دفاع مقدس در مراسم صبگاه    6-اهدائ جوایزبه برندگان مسابقه کتبی                                                             

                               بسمه تعالی                      گزارش  برنامه ها وفعالیت های پرورشی

                           دبیرستان دوره دوم پسرانه خوارزمی منطقه 8 تهران سال تحصیلی 1402-1401

 

                                                                                                                                                                                                

عنوان برنامه وفعالیت :هفته دفاع مقدس

 

برنامه های اجرا شده1-تزئین دبیرستان با بنر وتصاویر دفاع مقدس2 -تشکیل نمایشگاه کتاب 3-برگزاری مسابقه کتبی

4-تجلیل از رزمندگان 5-سخنرانی توسط رزمندگان دوران دفاع مقدس در مراسم صبگاه    6-اهدائ جوایزبه برندگان مسابقه کتبی 

      

       

    

                   

               

 

 

چاپ   ایمیل